Gsterilen sonular: 1 ile 1 ve 1

Konu: 2.El Motorsiklet Almann ipular..

 1. #1
  135 hp (horse power) BaSSaR - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  29
  Mesajlar
  160
  Teekkrler
  0
  Toplam 0 Teekkr 0 Mesajna
  Tecrbe Puan
  70

  Standart 2.El Motorsiklet Alman?n ipu?lar?..

  Bir?ok kimsenin hayali bir motosiklet sahibi olmakt?r. Bunun i?in iki se?ene?iniz var.

  Ya s?f?r kilometre bir motosiklet almak, ya da kullan?lm?? bir motosiklet bulabilmek. Ancak kullan?lm?? motosiklet almak, san?ld??? kadar kolay bir i? de?il. Problem ??karabilecek, i?e yaramaz bir motosiklet, t?m hayallerinizi yok debilir. Haz?rlad???m?z soru-cevap k?lavuzu ile kullan?lm?? motosiklet konusunda bir nebze olsun rahatlayaca??n?z? tahmin ediyoruz.

  Nereden kullan?lm?? motosiklet almal??

  Kullan?lm?? motosiklet sat??? yapan bayilerinden
  Avantaj?: Bayiler kullan?lm?? motosikletleri, bir?ok testten ge?irdikten sonra sat?n al?yorlar. Bu nedenle risk olduk?a azal?yor. Ayr?ca kullan?lm?? motosikletlere garanti veren bayiler bile var.
  Dezavantaj?: Sat?c? kar marj?n? fazla tutabilir. Fiyatlar nispeten daha y?ksektir.


  Dergi ve gazete ilanlar? vas?tas?yla
  Avantaj?: Baz? durumlarda ?ok ucuza ikinci el al?nabilir.
  Dezavantaj?: Bu durumda risk fakt?r? fazlad?r. ?ok dikkatli davranmal?, ?zellikle motosikletin ?al?nt? olabilece?i konusuna dikkat edilmeli.

  Bir arkada? veya tan?d?ktan
  Avantaj?: En g?venli kullan?lm?? motosiklet sat?n alma yolu; bu sayede sat?c?y? ve sat?n al?nacak motosikleti tan?mak m?mk?n. Dezavantaj?: Tek dezavantaj motosikletin sorun ??karmas? durumunda arkada?l?k ili?kilerine zarar gelebilece?i.

  Kullan?lm?? motosiklet almaya giderken neler g?zden ge?irilmeli? ?lanlarda belirtilmeyen, t?m veri ve ek bilgiler, motosiklet sahibinden ?srarla istenmeli. Bunlar not al?n?p tekrar g?zden ge?irilerek kar??la?t?r?lmal?. (?rne?in fiyat, kilometre durumu, model tarihi, motosikletin kaza yap?p yapmad??? ve daha ?nce ka? el de?i?tirdi?i gibi unsurlar)

  Kontrole giderken neler g?t?r?lmeli?
  Her olas?l??a kar?? par?alar?n s?k?l?p kontrol edilebilmesi i?in, i?inde tornavida, bijon anahtarlar?, pense gibi alet-edavat?n bulundu?u bir ?anta g?t?rmekte yarar var. Ayr?ca fren balatalar?n?n kontrol edilmesi i?in, k???k bir el lambas? da b?y?k faydalar sa?layacakt?r. Ancak kullan?lm?? motosiklet al?rken yap?lacak hatalar?n en aza indirilmesi i?in bu i?lerden anlayan ikinci bir ki?i daha orada bulunmal?. En az?ndan iki ki?i daha fazla ?ey g?rebilir, dahi iyi bilgi al??veri?inde bulunabilir, daha az ?ey unutur ve teknik kontrolde birbirine destek olabilir. Bunlar?n yan?nda kontrole giderken kaparo ?denmesi i?in bir miktar nakit para ve daha sonra sorunlar ??kmamas? i?in bir sat?? s?zle?mesi g?t?r?lmesi gerekir.

  Kullan?lm?? motosiklet alma k?lavuzu

  Neler kontrol edilmeli?
  Teknik ?zelliklerin kontrol?, sakin ve ayd?nl?k bir yerde yap?lmal?. A?a??daki teknik ?zellikler kontrol edilmeli:

  Motor ya? ka??r?yor mu?
  Silindir kafas? ve g?vdesinde, ya? karterinde ve ?anz?man ??k???nda ya? ka?aklar?na dikkat edilmeli.

  Teleskobik ?atal ya? ka??r?yor mu?
  Ya?l? kir halkalar? ve ya? izleri buralarda yal?t?m sorunlar? oldu?unun g?stergesidir. Ba?lant? k?r??? s?yr?larak amortis?rlere daha dikkatli bak?lmal?.

  Motosikletin ba??ndan hi? kaza ge?mi? mi?
  Motor, egzoz ve elciklerle boyadaki ?izikler motosikletin kaza yapt???n?n i?aretidir. E?er boya ve krom kaplamalar d?k?lm??se bu b?lgelerde b?k?lmeler olmu? demektir; bunlar da darbe veya kazalar?n i?aretidir.

  Motosiklet ?al?nt? olabilir mi?
  Gidon kilidi sallan?yorsa ve gidon dayanaklar? eksikse motosiklet ya ?al?nm??t?r ya da kaza yapm??t?r.

  Arka sal?ncak yata??nda bo?luk var m??
  Bunu kontrol etmek i?in tekerlek yerden kesildikten sonra sal?ncak kolu ?aside sa?a sola kayd?r?l?r ve oynay?p oynamad???na bak?l?r.

  Gidon bilyelerinde bo?luk var m?? ?n tekerlek yerden kald?r?ld???nda, gidonun hi? zorlanmadan ve kesintiye u?ramadan sa?a sola d?nmesi gerekir. Bunu yaparken gidon yataklar?ndan vurulma sesleri gelmemeli. Kontrol y?ntemi: Gidon, tele?atal?n alt?ndan, iki elle kavran?r ve tekerlek havaya kald?r?ld?ktan sonra ?ne ve arkaya ittirilmeye ?al???l?r.

  Fren balatalar? kullan?lmaz halde mi?
  Fren kelep?eleri genellikle i?eriye bak?lmas?n? sa?layacak deliklere sahiptir. Bu delikten i?eriye k???k bir lamba yard?m?yla bak?larak fren balatalar?n?n durumu kontrol edilebilir..
  ]Fren disklerinin durumu nedir?
  Disklerdeki derin ?izikler, balatalar?n dibine kadar kullan?lm?? oldu?unu g?sterir. Bu durumda fren disklerinin de yenilenmesi gerekir.

  Motosiklette paslanma belirtileri var m??
  Paslanma ?o?unlukla motosikletin g?r?nt?s?ne olumsuz etki eder. Ancak egzoz sisteminin krom kaplama de?il de boyanm?? olmas? durumunda paslanma sorunlar? var demektir.

  Susturucunun i?inde paslanma var m??
  Kontrol y?ntemi: Lastik bir ?eki? veya buna benzer yumu?ak bir aletle (so?uk durumdaki) susturucuya birka? defa vurmak suretiyle i?inde pas veya di?er yabanc? maddelerin olup olmad??? anla??labilir.

  Lastiklerin de?i?tirilmesi gerekti?i ne zaman anla??l?r?
  Lastiklerin di? derinlikleri 1.6 milimetreden k?saysa de?i?tirilmesi gerekir. Normal di? derinli?i 2 milimetredir.

  Zincirin durumu nas?l? Zincirin arka tekerlek di?lisine ge?en k?s?mlar? ?ekildi?inde par?alar di?liden ??kar?labiliyorsa zincirin ?mr? t?kenmi? demektir.

  Motorun durumu nas?l?
  Su so?utmal? motorlarda: Motorun ya?? k?p?kl? veya yo?un ve yap??kansa silindir kapak contas? ar?zal? demektir. E?er motor zar zor ?al??t?r?labiliyorsa ve daha so?ukken g?r?lt? ve mekanik sesler ??kar?yorsa ya da egzozdan mavi dumanlar ??kar?yorsa o motosikletten uzak durulmal?.

  Arka amortis?r ar?zal? m??
  Motosiklet yaylan?rken veya amortis?rden bozulma sesi geliyorsa ve ?zerinde ya? lekeleri varsa amortis?r?n ?mr? t?kenmi? demektir.

  Jantlar yamuk mu?
  Havaya kald?r?lan tekerlek h?zla d?nd?r?lerek bir noktadan takip edilmeli; tekerlek d?zenli bir ?ekilde d?nmeli ve "sekiz" ?izmemeli. D?k?m jantlar? yamuk olan motosiklet al?nmamal?. Telli jantlar tamir edilebilir; ancak masraf ??kar?r. Ayr?ca jant tellerinin gerginlikleri de kontrol edilmeli. Bunun i?in tellere bir tornavidayla vurmak yeterli (telden ??kan ses hep ayn? olmal?).

  Hangi belgeleri kontrol etmek gerekir?
  1 Kar??n?zdaki ger?ekten motosikletin sahibi mi? N?fus c?zdan?n? kontrol edin.
  2 Motorun ka??tlar?, ?zerinde yazan ?asi numaras?yla uyu?uyor mu? Gidon kilidinde yaz?l? numarayla kar??la?t?r?n?z.
  3 Motosikletin daha ?nce ka? sahibi olmu?? Ne kadar az el de?i?tirmi?se o kadar iyi.
  4 Servis defteri tutulmu? mu?
  5 Servislerde motosikletin t?m kontrolleri yap?lm?? m??


  Deneme s?r???Sat?c? bir deneme s?r???ne onay veriyorsa saklayacak pek bir ?eyi yok demektir; ??nk? deneme s?r???nde teknik aksakl?klar (?eken y?r?yen aksam, k?t? frenler veya tekleyen motor) ?o?unlukla kendini g?sterecektir.
  Konu Ayta Dndar tarafndan (28-04-2008 Saat 12:12 ) deitirilmitir.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

u an 1 kullanc var. (0 ye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Yamurlu Havada Motorsiklet Kullanmak
  By Popcorn in forum Sr Teknikleri
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 27-12-2009, 22:45
 2. Motorsiklet karm Elmoto
  By 2 fast 4 u in forum Marka Model Sohbetleri ve 2.El vs..
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09-06-2009, 21:44
 3. Universal Motorsiklet Aynas
  By Sinan in forum 2. El Blm
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 05-05-2009, 10:48
 4. Motorsiklet Kazalar ve Sonular
  By Sercan_Ceken in forum Marka Model Sohbetleri ve 2.El vs..
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 07-02-2009, 01:46
 5. Yamaha'dan giyilebilir motorsiklet...
  By Gzde in forum Yamaha
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 22-07-2008, 19:32

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •  
mcafe gvenli site norton gvenli site Review www.turkiyemotosiklet.org on alexa.com