Tasar?mc? Branko Lukic taraf?ndan alternatif yak?tl? motosiklet konsepti olarak tan?mlanan nUCLEUS olduk?a radikal ve futuristik bir tasar?ma sahip.nUCLEUS konsepti park edildi?inde al?almak, s?r?lece?i zaman y?kselecek ?ekilde dizayn edilmi?. Dikd?rtgen ?eklinde ki dizayn? ile k??eli hatlara sahip motosiklet kavram?n?n hakk?n? veren nUCLEUS ‘un web sayfas?ndan arac?n ?al??ma ?eklini ve detaylar?n? seyredebilirsiniz.Web Sayfas? : www.nonobject.com/nUCLEUS/

Devami...