[ 5 Haziran 2008 kime: 8 Haziran 2008. ] Sar?alan Da?evi i?letmesi katk?lar? ile kul?b?m?z taraf?ndan bu y?l ikinci kez d?zenlenecek olan HMK MOTOFEST?08? 5-6-7-8 Haziran 2008 tarihlerinde Bolu ilimizin g?neydo?usundaki Kartalkaya yolu ?zerinde bulunan Sar?alan Yaylas?nda ger?ekle?tirilecektir. ?enlik zaman?, Kartalkaya zirvesinden, Yaylaya ad?n? veren, sar? bir ?rma?? and?ran ?i?eklerin ak???n? yakalayabilece?iniz en iyi zamand?r.ULA?IM:Sar?alan yaylas?, Ankara - Bolu yolu ?zerinde Kartalkaya oteller sapa??ndan [...]

Devami...