Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Motosiklet Kazalarında ilk yardım.

 1. #1
  Ghost.... GhostRider - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  47
  Mesajlar
  2,650
  Teşekkürler
  479
  Toplam 862 Teşekkür 422 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  1921

  Standart Motosiklet Kazalar?nda ilk yard?m.

  Motosikleti g?nl?k ve nakliye arac? olarak kullananlar?n say?s? son y?llarda ?lkemizde giderek yayg?nla??yor.

  Motosiklet s?r?c?leri zaman zaman istenmeyen kazalar ge?irebilirler. Bu kazalardan sonra al?nacak ?nlemler do?ru ve yerinde yap?l?rsa, insan ya?am?n? tehlikeye sokabilecek bu kazalar?n etkileri azalt?labilir.

  ?lkyard?m, kazadan sonra olay yerine acil sa?l?k g?revlisi/ekibi gelene kadar ge?en s?rede yap?lan giri?imlerdir. Bu giri?imler ila?s?z ve t?bbi ara? gere? yard?m? olmadan yap?lan giri?imlerdir.

  Kazalardan sonra g?r?*** ?l?mlerin %5i ilk 5 dakikada olur. Geri kalan? da 30 dakika, 1, 2 saat ve 2-3 g?n sonra ortaya ??kar. Dolay?s?yla bilin?li ilkyard?m ve bunu takip eden, do?ru organize edilmi? Acil T?p Sistemi sayesinde kazalardan sonra g?r?*** ?l?m ve yaralanmalar yar? yar?ya azalt?labilir.

  Kazadan sonra, e?er olay yerinin yak?n?ndaysan?z ya da bizzat kazan?n i?indeyseniz baz? noktalara dikkat etmeniz gerekir:

  Dikkat: KAZALARDAN SONRA YARALININ BOYNUNU KORUYUNUZ.

  1) ?lkyard?m konusunda e?itiminiz yoksa yaral?ya dokunmay?n.

  2)Motosiklet s?r?c?s?n?n kask?n? ba??ndan ??karmay?n. Dikkatl? olarak kapal? olan kask?n cam?n? a??n.

  3) Kazay? ?ncelikle 112'yi arayarak acil sa?l?k ekibine haber verin ve kaza yerine profesyonel sa?l?k ekibi ?a??r?n. Gerekli durumlarda kurtar?c?, itfaiye, ?ekici gibi profesyonellerin de kaza yerine ula?mas? ?ok ?nemlidir. Ancak, ?ncelikle acil sa?l?k ekibinin kazaya m?dahalesi, insan sa?l??? a??s?ndan ?ok de?erlidir. Di?er kurtar?c?lar da acil t?p doktoru, paramedik ve di?er acil sa?l?k ekibi taraf?ndan y?nlendirilmelidir.

  4) Yard?m gelene kadar ?evre ile ilgili tedbirler al?n:
  E?er motosiklet ?al??makta ise konta??n? kapat?n ve anahtar?n? korumaya al?n.
  Motosikletten s?zan benzin ve benzeri yan?c?-patlay?c? maddelere kar?? uyan?k olun.
  ?evrede toplanan ki?ilerin sigara i?mesine engel olun.
  Motosikletin ?n?ne ve arkas?na uyar? i?aretleri koyarak di?er ara?lar?n kazaya u?ramas?na engel olun.

  5) Motosikletin alt?nda s?k???p kalan yaral? varsa, motosikleti dikkatle ?zerinden kald?r?n ve yard?m gelene kadar yaral?y? g?ven verici s?zlerle sakinle?tirmeye ?al???n.
  6) Yaral? bilinci kapal?ysa Temel Ya?am Deste?i uygulamas? ile havayolunu a??n; nefesini kontrol edin, nefes al?p vermiyorsa 2 tam kurtar?c? nefes verin ve nabz?n? kontrol ederek nab?z alamad?ysan?z g???s masaj?na ba?lay?n. Unutmay?n! ?lkyard?m ve temel ya?am deste?i konusunda e?itiminiz yoksa yaral?ya dokunmay?n.

  7) Yaral?n?n boynunun korunmas? ?ok ?nemlidir. Boyunda bulunan omur kemiklerinin aras?ndan sinir ve dallar? ge?er. Yaral? bir ki?ide e?er boyun kemiklerinde k?r?k ya da ?atlak varsa, ta??nma s?ras?nda boyun korunmaz ve kontrols?z hareketlerle sars?l?rsa bu k?r?k ya da ?atlak daha b?y?k bir k?r?k haline gelir. B?ylece bu k?r?k, keskin bir b??ak halini al?p sinir dal?n? tamamen veya k?smen keser. Bu da yaral?n?n ?ok basit bir kazadan sonra bile yanl?? ta??nma nedeniyle sakat kalmas?na yol a?abilir. kazadan sonra boyunda k?r?k olabilece?i d???n?ld???nde ya da ??phelenildi?inde yaral?n?n hastaneye ta??nmas? s?ras?nda yaral?ya boyunluk tak?lmas? ve b?ylece Acil Servise ta??nmas? gerekmektedir. Elinizin alt?nda boyunluk yoksa, boynun korunmas?n? bir havlu, ceket, battaniye, kazak ile de yapabilirsiniz. Yaral?n?n boynunun etraf?na bu sayd?klar?mdan birini dolayarak boynu koruma alt?na alabilirsiniz.

  8) Yaral?n?n hoyratca hareket ettirilmemesine ?zen g?sterin ??nk? bacaklar?nda, kolunda, s?rt?nda, belinde ya da boyun kemiklerinde k?r?k olabilece?ini d???n?n.

  9) Herhangi bir kanama varsa yap?lacak ilkyard?m, bu kanamay? durdurmak i?in ?zerine temiz bir bez yard?m?yla bast?rmakt?r.

  10) Olay yerine profesyonel ekip geldi?inde yapt?klar?n?z? k?saca ?zetleyin.

  Yaz?: Uz. Dr. ?lk?men Rodoplu Acil T?p Derne?i (ATD), Genel Ba?kan?
  Ahmet Gündoğdu
  B Rh+

  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 2. #2
  Emekli Vali yeni Zeytinli Moderatörü zeytin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  40
  Mesajlar
  2,342
  Teşekkürler
  1,925
  Toplam 899 Teşekkür 536 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  6449

  Standart Cevap: Motosiklet Kazalar?nda ilk yard?m.

  Payla??ma te?ekk?rler Ahmet abicim. Ke?ke bu payla??m? topluma duyurabilsek. O kadar ?ok kendini bilmez varki kaza an? yerlerinde. Bir keresinde ?yle tuhaf bir?eye ?ahit olduk ki ablamla... Kad?n neredeyse zavall? adam? ?ld?recekti yard?m edeyim derken, neyse Sa?l?k g?revlisi ablac?m ilk m?dahale ile adamca??z? kurtarm??t?.
  Allah hi?birimize ya?atmas?n...
  Zeytin
  Honda CBF 250
  _____________________

  Sevgi , Saygı , Birlik & Beraberlik bizimle olsun...
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 3. #3
  Çakma Admin :) Evren Kızoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  37
  Mesajlar
  698
  Teşekkürler
  14
  Toplam 217 Teşekkür 96 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  432

  Standart Cevap: Motosiklet Kazalar?nda ilk yard?m.

  Hi? birimizin ihtiyac? olmaz bunlara in?allah
  Ama ger?ekten i?i dolu bilgiler bunlar, m?mk?n oldu?unca akl?m?z?n bir k??esine yazal?m...

  SEVGİLER SAYGILAR
  Evren KIZOĞLU
  0534 771 31 31
  msn: karmakarisik17@hotmail.com
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 4. #4
  Ghost.... GhostRider - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  47
  Mesajlar
  2,650
  Teşekkürler
  479
  Toplam 862 Teşekkür 422 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  1921

  Standart Cevap: Motosiklet Kazalar?nda ilk yard?m.

  Alıntı zeytin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Payla??ma te?ekk?rler Ahmet abicim. Ke?ke bu payla??m? topluma duyurabilsek. O kadar ?ok kendini bilmez varki kaza an? yerlerinde. Bir keresinde ?yle tuhaf bir?eye ?ahit olduk ki ablamla... Kad?n neredeyse zavall? adam? ?ld?recekti yard?m edeyim derken, neyse Sa?l?k g?revlisi ablac?m ilk m?dahale ile adamca??z? kurtarm??t?.
  Allah hi?birimize ya?atmas?n...

  Elimizden gelen neyse herzaman yapmaya ?al??aca??z fato?,hem bizler bilin?leniyoruz bu ?ekil hemde bir ka? ki?i okuduysa kafalar?nda bir iz b?rakabiliyorsak ne mutlu bize,ama dedi?in gibi ?nemli olan T?rkiye geneline bu tip ?nemli ?eyleri yayabilmek ve bilin?lendirebilmek

  ?rne?indeki kazazedenin ?ansl? g?n?ym??ki sizlere rastlam??,Allah raz? olsun sizden ve umar?m her kazada ilk anda ablan gibi sa?l?k g?revlisi olamasada bilin?li birileri bulunurda hi? yoktan kal?c? sakatl?klar ve ?l?mler olmaz.
  Ahmet Gündoğdu
  B Rh+

  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 5. #5
  Beter Böcek Rossi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  35
  Mesajlar
  819
  Teşekkürler
  0
  Toplam 67 Teşekkür 43 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  281

  Standart Re: Motosiklet Kazalar?nda ilk yard?m.

  Ahmet abicim faydal? bilgiler i?in te?ekk?rler.....
  zoru severim;imkansız zaman alır

  GTS 250
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 6. #6
  Emekli Vali yeni Zeytinli Moderatörü zeytin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  40
  Mesajlar
  2,342
  Teşekkürler
  1,925
  Toplam 899 Teşekkür 536 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  6449

  Standart Cevap: Motosiklet Kazalar?nda ilk yard?m.

  Topic hortlad?....
  Ne olur ne olmaz hat?rlatmada fayda var....
  Zeytin
  Honda CBF 250
  _____________________

  Sevgi , Saygı , Birlik & Beraberlik bizimle olsun...
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 7. #7
  Reisss (Kawa500) Uğur Digan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  46
  Mesajlar
  3,172
  Teşekkürler
  1,434
  Toplam 1,328 Teşekkür 603 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  10000

  Standart Cevap: Motosiklet Kazalar?nda ilk yard?m.

  Topi?i hortlatman iyi olmu? Fato?...bo? g?nlerimiz ?ok bu g?nlerde...malum havalar k??....asl?nda bu konu hakk?nda bir e?itim yapmak gerek....ilk f?rsatta da yapal?m diye d???n?yorum...
  UĞUR DİGAN
  0 534 588 64 44
  Motor olsun çamurdan olsun
  ugurdigan@turkiyemotosiklet.org
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 8. #8
  Emekli Vali yeni Zeytinli Moderatörü zeytin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Yaş
  40
  Mesajlar
  2,342
  Teşekkürler
  1,925
  Toplam 899 Teşekkür 536 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  6449

  Standart Cevap: Motosiklet Kazalar?nda ilk yard?m.

  Alıntı U?ur Digan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Topi?i hortlatman iyi olmu? Fato?...bo? g?nlerimiz ?ok bu g?nlerde...malum havalar k??....asl?nda bu konu hakk?nda bir e?
  itim yapmak gerek....ilk f?rsatta da yapal?m diye d???n?yorum...
  Abi s?per bir fikir
  Zeytin
  Honda CBF 250
  _____________________

  Sevgi , Saygı , Birlik & Beraberlik bizimle olsun...
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 9. #9
  135 hp (horse power) HMK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Yaş
  30
  Mesajlar
  257
  Teşekkürler
  13
  Toplam 10 Teşekkür 4 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  155

  Standart Cevap: Motosiklet Kazalar?nda ilk yard?m.

  Payla??m ve bu de?erli bilgiler i?in te?ekk?rler Ahmet abicim. Umar?m bu konuda bilin?li bir topluma sahip oluruz..
  Mustafa KARTAL
  0 505 924 5624
  Kawasaki ZX-10R 0Rh(+)
  m_kartal_43@hotmail.com
  ***** Kem Âlât ile Kemâlât Olmaz ! *****
  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

 10. #10
  İstanbul SS Rider 2 fast 4 u - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Yaş
  38
  Mesajlar
  5,584
  Blog Girişleri
  4
  Teşekkürler
  1,570
  Toplam 1,664 Teşekkür 747 Mesajına
  Tecrübe Puanı
  4423

  Standart Cevap: Motosiklet Kazalar?nda ilk yard?m.

  8) Yaral?n?n hoyratca hareket ettirilmemesine ?zen g?sterin ??nk? bacaklar?nda, kolunda, s?rt?nda, belinde ya da boyun kemiklerinde k?r?k olabilece?ini d???n?n.

  tsk ler ahmet ab? b?lg?ler ?c?n..  Alıntı ile Cevapla Alıntı ile Cevapla Share with Facebook (0)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Scoother Teknik Yardım!!
  By gorky in forum Bakım,Onarım,Servis
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 20-11-2009, 13:16
 2. scooter için diz örtüsü yardım
  By terkoslu in forum Marka Model Sohbetleri ve 2.El vs..
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 18-11-2009, 13:40
 3. Robot Artçı İle Yardım Turu
  By Hasan Aytaç in forum Her Telden Çeşitli Web Beslemeleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08-08-2009, 16:05
 4. Ne olur Bana yardım Edin :)
  By Sercan_Ceken in forum Marka Model Sohbetleri ve 2.El vs..
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 06-03-2009, 11:49
 5. Massa Raikkonen'den yardım beklemiyor
  By Hasan Aytaç in forum Otomobil Sporları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16-09-2008, 15:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
mcafe güvenli site norton güvenli site Review www.turkiyemotosiklet.org on alexa.com