Motorlu ara?lar?n sigorta tarifeleri yenilendi!

Trafik sigortas?nda 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren uygulanacak yeni tarifeler belirlendi.

Resmi Gazete'nin 04 May?s 2008 say?s?nda yer alan y?netmelik de?i?ikli?ine g?re, motorlu ara? i?letenleri i?in 1 Temmuz 2008'den itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatlar? otomobiller i?in maddi hasarl? kazalarda ara? ba??na 12 bin 500 YTL, kaza ba??na 25 bin YTL, tedavi giderleri i?in ki?i ba??na 125 bin YTL, kaza ba??na 625 bin YTL, sakatlanma ve ?l?m i?in ki?i ba??na 125 bin YTL, kaza ba??na 625 bin YTL olarak d?zenlendi.

Eski uygulamada maddi hasarl? kazalarda ara? ba??na 10 bin YTL, kaza ba??na 20 bin YTL, tedavi giderleri i?in ki?i ba??na 100 bin YTL, kaza ba??na 500 bin YTL, sakatlanma ve ?l?m i?in ki?i ba??na 100 bin YTL, kaza ba??na ise 500 bin YTL uygulan?yordu.

Motorlu ara? i?letenleri i?in 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatlar? da yeniden belirlendi. Buna g?re, otomobiller i?in maddi hasarl? kazalarda ara? ba??na 15 bin YTL, kaza ba??na 30 bin YTL, tedavi giderleri ki?i ba??na 150 bin YTL, kaza ba??na 750 bin YTL, sakatlanma ve ?l?m i?in ki?i ba??na 150 bin YTL, kaza ba??na 750 bin YTL olarak tespit edildi.

Motorlu ara? i?letenleri i?in 01.07.2008 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatlar? i?in t?klay?n?z.

Motorlu ara? i?letenleri i?in 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatlar? i?in t?klay?n?z.