evet arkada?lar 2005,yani eski kasa hayabusa ile 2006 model zx-14 ?n dyno verilerine bakal?m.burada g?r?*** ?u.kawasaki dyno ?zerinde fazla hacminden dolay? do?al olarak daha g??l? oldu?u sonu?lar? veriyor.yinede yola ??kt???m?zda zx-14 ?n hayabusay? verilerde g?r?nd??? gibi zorlayamad???n? defalarca g?rd?k.
?imdide yenilenen motoruyla (207 HP)zx-14 ?n dyno verisini ve yenilenen(baz? arkada?lar?m?z makyajlanan ad?n? koydu) hayabusan?n (197 HP)dyno verilerini g?r?yorsunuz.art?k hayabusa yere daha g??l? bas?yor.
eski motogp ?ampiyonu Randy mamola hayabusa testleri sonras?nda ??yle s?yl?yor.eski hayabusa zaten ?ok h?zl? bir motosikletti niye daha h?zl?s?n? ?retme gere?i duymu?larki. .


kawasaki zx-14 ?n dyno verisi.


?imdide hayabusay? teste ??karal?m.

g?rd???n?z gibi yenilenen motoruyla standart zx-14 yere yakla??k 165 hp(grank 207 hp) veriyor.yenilenen kasas?yla ve motoruyla standart hayabusa yere 172 hp(grank 197 hp) veriyor. :crz: .

motosikletin ?retti?i g?c?n y?ksek olmas? o motosikletin ?retti?i g?c? yere en iyi aktaran oldu?unu g?stermez.g?? kay?plar?na neden olan sebeplerden en ?nemlisi ?anz?man m?hendisli?idir.eski teknoloji hayabusan?n zx-14 den daha az g?? ?retmesine ra?men onu ?ok kolay zorlamas?n?n nedenide budur.yani hayabusadaki m?kemmel ?anz?man. :crz: .(avc? kim acaba).yani arkada?lar her?ey 207 hp lik motosiklet ?retmekle son bulmuyor.firmalar?n kendilerini geli?tirip rakipleri kar??s?nda en az kay?pla g?c? yere aktarmas?n? geli?tirmeleri laz?m.