1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gsterilen sonular: 1 ile 10 ve 13

Konu: 25-27 Temmuz 2008 Sarkam ehitlerini Anma Gezisi duyurusu

 1. #1
  "KaakRider" Ufkun - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  41
  Mesajlar
  128
  Teekkrler
  0
  Toplam 0 Teekkr 0 Mesajna
  Tecrbe Puan
  98

  Standart 25-27 Temmuz 2008 Sar?kam?? ?ehitlerini Anma Gezisi duyurusu

  merhaba arkada?lar...

  de?erli kalp cerrah? Prof. Dr. Bing?r S?nmez'den gelen mesaj a?a??dad?r...

  bir aksilik olmazsa kendim de kat?lmak istedi?imden, duyuruyu sizinle payla?mak istedim...

  ilgi g?rmesi dile?i ve sevgilerimle,

  Ufkun Balk??

  ------------------------

  De?erli dostlar?m,
  Bu mesaj? bildi?iniz t?m zincirlere g?nderiniz.

  Sar?kam?? ?ehitlerine g?n?l verenler,

  1914-1915 tarihlerinde ?lkenin ?anakkale gibi bir ku?a??n? yitridi?i, ama 90 y?l unutulup hi? konu?ulmayan, hatta tek kur?un atmadan bir gecede donarak yitirilen zaval?lar gibi g?sterilen bu kahramanlar?n? art?k herkes tan?yor. Onlar 15 g?n boyunca kahramanca sava?t?lar, hatta Sar?kam??'? ald?lar ve 1-2 gece kald?lar, sokak sava?lar? yapt?lar. Tarihte ?rne?i g?r?lmemi? bir emre itaat ya?att?lar ve hep ieri giderken ?ehit oldular. Onlar ?anakkale nin ?ns?z?n? Sar?kam??'ta yazd?lar.

  Onlar? 90 y?l sonra toplumda konu?ulabilir platforma ??karmak bir kalp cerrah?na nasib oldu. Bunda Memorial Hastanesinin etkin ?evresinin, y?neticilerinin ve her zaman g?r?nmez kahraman olan ileti?im departman?n?n da ?ok eme?i var.

  Gelin, 94'?nc? y?l anma t?renlerinde sizi Allahuekber da?lar?n?n zirvesine (3150 metre) g?t?reyim. 29 Aral?k 1914 gecesi yar?s?ndan ?o?unu yiteren 93. alay?n askerlerinin aras?nda dola?al?m. Da??n bir taraf?ndan ?b?r yan?na ge?meye ?al??an 28.000 askerin teks?ra y?r?y???n? ve ?b?r tarafa sadece 3.200 askerin inebildi?ini g?zlerimizin ?n?ne getirelim.

  ?ehitler sizin ziyaretinizi bekliyor. Bu y?l olmazsa gelecek y?l, gelecek y?l olmazsa ondan sonraki y?l hep bekliyorlar.

  Sayg?lar?mla,

  Prof. Dr. Bing?r S?nmez
  Sar?kam?? Dayan??ma Grubu Ba?kan?

  GEZ? PROGRAMI:

  25 Temmuz 2008 Cuma
  06:15 Atat?rk Hava Liman? i? hatlar terminalinde bulu?ma
  07:30 T?rk Hava Yollar?’n?n TK 662 seferi ile Erzurum’a hareket
  09:30 Erzurum Hava Liman?’na var??
  Erzurum Havaalan?nda bulu?ma ve Kars y?n?ne hareket. 60 km sonra, Atat?rk ?niversitesi taraf?ndan 8 Temmuz 2008’de a??l??? yap?lan ve Sar?kam?? Harekat?'n?n ba?lang?? noktas? olarak kabul edilen Pasinler-K?pr?k?y yolunda bulunan Sar?kam?? Harekat? ?ehitleri An?t?'n?n ziyareti. Kars’a hareket. Kars ?ehir merkezinde verece?imiz serbest ??le yeme?i molas?n?n ard?ndan Kars’a 42 km uzakl?ktaki T?rkiye-Ermenistan s?n?r?nda bulunan antik ?ehir Ani’ye hareket ediyoruz. ?pek Yolu ?zerindeki Orta?a??n alt?n kenti Ani Ermenistan s?n?r?n? olu?turan Arpa ?ay k?y?s?nda bulunmaktad?r. Ani’de bulunan ?ok say?da kilise ve tarihi yap?lar?n g?r?lmesinin ard?ndan tekrar Kars’ d?n?yoruz. Kars Kalesi ve Tabyalar?n ziyaretinin ard?ndan Sar?kam??’a d?n?yoruz ve sar??am ormanlar? i?inde bulunan Toprak Hotel’e yerle?iyoruz.

  26 Temmuz 2008 Cumartesi
  07:00 Uyand?rma
  07:30 Kahvalt?
  08:30 Hareket
  Kahvalt? sonras? otelimizden ayr?l?yor ve Bard?z Yaylas?'na (Gaziler K?y? hareket ediyoruz. Erzurum'un yakla??k 177 km kuzeydo?usunda ?enkaya il?esine ba?l?, ?imdiki ad? Gaziler olan Bard?z, gezimizin en ?nemli etaplar?ndan birini olu?turuyor. 24 Aral?k 1914 tarihinde Ruslardan al?nan ilk Osmanl? topra?? olup, askerimizin s?cak yemek yiyebildi?i ilk konaklama yeridir. Bard?z’da yap?lan k?y i?i d?zenlemelerinin k?yl?lerle birlikte yap?lacak olan a??l?? t?renin ard?ndan Bard?z Yayla’s?n da Bing?r S?nmez taraf?ndan 2006 senesinde Karde? Mezarlar?n? koruma alt?na alarak yapt?rm?? oldu?u ?ehitlik’i ziyaret ediyor ve Bard?zl?lar’la beraber yaylada ??*** yeme?imizi yiyoruz. Daha sonra Eski Sar?kam?? ?ehitli?i ve Sar?kam?? Allahuekber An?t ?ehitlikli?i ziyaretinin ard?ndan otelimizin ?n?nden hareketle, sar??am orman? i?inden t?m Sar?kam??’a hakim ve 2634 metre de bulunan, b?y?leyici Bayraktepe’ye ??k?yoruz. Ge?en sene Sar?kam?? Dayan??ma Grubu taraf?ndan yapt?r?lm?? olan 54 m. y?ksekli?indeki bayrak dire?inin alt?nda bulu?arak, dalganlanan 150 metre kare b?y?kl???m?ndeki bayra??m?za sayg? duru?unun ard?ndan, So?anl? S?rada?lar?, Allahuekber Da?? ve Sar?kam?? ?n?nde cereyan eden sava??n 25 Aral?k 1914 - 05 Ocak 1915 g?nlerini panoramik olarak g?z?m?z?n ?n?nde ya?at?yoruz.

  27 Temmuz 2008 Pazar
  07:00 Uyand?rma
  07:30 Kahvalt?
  08:30 Hareket
  Toprak Otel’de alaca??m?z kahvalt?n?n ard?ndan, Sar?kam?? Dram?’n?n en ?nemli b?l?m?n?n ya?and??? Allahuekber Da?lar?’n?n zirvesine ula?mak ve Askeri t?rene kat?lmak i?in gezimizin en ?arp?c? etaplar?ndan birine daha ba?l?yoruz. (Gezimizin bu k?sm?n? minib?slerle ger?ekle?tirece?iz). 3100 metre de bulunan zirve, senede bir defa yap?lan bu t?renle ta?land?r?l?yor. Askerlerimizin temsili tatbikatlar?, y?re halk? ile birlikte alaca??m?z asker karavanas?, ve Do?u Anadolu’nun inan?lmaz manzaras?, haf?zalar?m?za kaz?nacak. Bu y?l Hava Kuvvetleri ilk kez Sar?kam??’?n hava ?ehitlerini anmak i?in i?in zirvede t?renler yap?l?rken jetler ile kat?lacaklar. T?reni takiben tekrar otob?slerimizle bulu?ma ve Erzurum’a d?n?? i?in hareket.
  Erzurum’da al?nacak serbest ak?am yeme?inin ard?ndan havaalan?na hareket
  22:05 T?rk Hava Yollar?’n?n TK 669 seferi ile Erzurum’dan ?stanbul’a hareket
  00:05 Atat?rk Hava Liman?’na var??

  ?CRETLER:

  Fiyata dahil olanlar :
  ? 5 y?ld?zl? Sar?kam?? Toprak Hotel’de ?ki ki?ilik oda da ki?i ba?? 2 gece oda kahvalt? konaklama. www.toprakhotels.com
  ? Erzurum Havaalan?'ndan ba?lama ve biti? olmak ?zere gezinin sonuna kadar ula??m hizmetleri. T?m gezi boyunca profesyonel rehberlik ve servis hizmetleri.

  Fiyata dahil olmayanlar :
  ? ?stanbul – Erzurum – ?stanbul u?ak bileti : Dileyen yolcular kendi miles veya kredi kart? puanlar? ile a?a??da belirtilen u?aklar? alabilirler (Bu u?aklar?n d???ndaki u?aklar gezi program?m?za uymamaktad?r). Dileyenlere bilet temini konusunda yard?mc? olunacakt?r. THY’nin ?u anki fiyat? gidi?/d?n?? fiyat? 300-380 ytl civar?ndad?r, (THY’nin uygulamas? sonucu u?ak dolduk?a fiyat artmaktad?r)
  ? ??*** ve ak?am yemekleri
  ? ??ecekler ve ki?isel harcamalar

  - Ki?i ba?? : 350,00 YTL + KDV

  - Tek ki?i fark? : 90,00 YTL + KDV

  U?U? B?LG?LER? : (T?rk Hava Yollar? ile)
  25.07 Cuma TK 662 ?stanbul-Erzurum (07:35-09:30)
  27.07 Pazar TK 669 Erzurum-?stanbul (22:05-00:05)

  ! ?NEML? NOT: gidi?-d?n?? u?ak biletleri yukar?da verilen ?cretlere dahil de?ildir !

  REZERVASYON:
  HALUK KURT
  0212 272 77 72
  0532 262 66 93
  UfkUn
  '99 F650 (Deve)
  Brh+
  ufkunbalkis@gmail.com
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 2. #2
  カワサキ(ボス) Hasan Ayta - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  4,733
  Blog Girileri
  16
  Teekkrler
  1,488
  Toplam 1,421 Teekkr 647 Mesajna
  Tecrbe Puan
  10000

  Standart Cevap: 25-27 Temmuz 2008 Sar?kam?? ?ehitlerini Anma Gezisi duyurusu

  Valla ne g?zel ya Ufkun b?yle bir organizasyondan bizleri haberdar etti?in i?in te?ekk?rler .
  Aram?zdan kat?lmak isteyenler olabilir.
  Siz, birbirinize en fedakr, neseb kardeten daha ziyade kardesiniz.
  Karde ise, kardeinin kusurunu rter, unutur ve affeder.
  Herey sevmek ile balad ve...sonu ... Suzuki Gsx1300r Hayabusa diyordum ZZR 1400 (zx14) oldu
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 3. #3
  "KaakRider" Ufkun - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  41
  Mesajlar
  128
  Teekkrler
  0
  Toplam 0 Teekkr 0 Mesajna
  Tecrbe Puan
  98

  Standart Cevap: 25-27 Temmuz 2008 Sar?kam?? ?ehitlerini Anma Gezisi duyurusu  25 Temmuz Cuma, saat 06:30, ?stanbul Atat?rk Havaliman?:  Bu anlaml? geziye kat?lacak olanlar yava? yava? toplan?yor. Bulu?ma i?in belirlenen alana gelenleri ?nl? kalp cerrah? ve Sar?kam?? Dayan??ma Grubu Ba?kan? Prof. Dr. Bing?r S?nmez ile tur organizat?r? Haluk Kurt birlikte kar??l?yorlar.

  Herkese bayraklar, ?zerinde grubun logosunun oldu?u ?apkalar ile Sar?kam??’ta ?ehit d??m?? askerlerin isimlerinin yaz?l? oldu?u, aram?zda ‘kefen’ ad?n? koydu?umuz ?nl?klerimiz da??t?l?yor:  Gezi boyunca bendeniz “Ali o?lu Abd?llatif Efendi”yim...
  ??kodra Askerlik ?ubesi’ne ba?l?y?m,
  do?um tarihim me?hul,
  ama ?ld???m tarihi biliyorum:  T?m kat?l?mc?lara i?lerinde kimlik kartlar?n?n ve Erzurum Havaliman?'nda hangi araca bineceklerinin yaz?l? oldu?u zarflar veriliyor:  Ediz Hun, Bing?r Hocam?z taraf?ndan kar??lan?rken:  U?u? i?lemlerimizi yapt?r?p bizi u?a??m?za ta??yacak otob?s? beklemeye koyuluyoruz. Aram?zda bu geziye birden fazla kez kat?lanlar var. Gerek onlar, gerekse benim gibi ilk kez kat?lanlar kayna?maya ba?l?yorlar.

  Bir yandan foto?raf ?ekerken, bir yandan da kameraya kaydetmeye ?al??t???m i?in baz? yerlerde foto?raflar say?ca ?ok oldu, baz? yerlerde ise kamera g?r?nt?leri... Kafam?n en rahat oldu?u ve geziye tam olarak konsantre olabildi?im anlar ise, ?u foto?raf/video z?mb?rt?lar?n?n ?arjlar?n?n bitti?i zamanlard? valla. Ama yine de, foto?raf makinesi sponsoru Engin Selams?z’a (Eselamsiz) ve kamera/?antas?/?arj aleti sponsoru (ve hatta kameran?n i?ine 1 adet de bo? dvd koymu? deli) Hakan Ako?lu’na buradan tekrar tekrar te?ekk?r etmek gerekiyor.

  U?a??m?z:

  Hava g?ne?li ama u?a??n d???ndaki hava s?cakl??? i?imi ?rpertiyor... An?lar?n?/an?tlar?n? ziyarete gitti?imiz askerler bu derecelerde... (onlar? anlatan koskoca bir kitap yazd?m, ama buraya yazacak s?z bulamad?m) :  Memleketimin ?zerinden ge?erken,

  g?z?m (yukar?daki fotoda g?r?ld??? ?zere) ?u yaz?ya tak?l?yor:  Erzincan’da deniz yok ama ?stanbul Kumkap? Bal?k Hali’nin hem?ehrilerin elinde olu?u hep g?ld?rm??t?r beni. Bu yaz?y? g?r?nce yine akl?ma geliyor, etrafa ?akt?rmadan g?l?yorum kendi kendime. Neyse ki herkes uyukluyordu da g?rmediler beni. “Dakka bir / gol bir” olmas?n sonra, daha yeni ba?lad?k geziye, deli oldu?umu hemen anlamas?nlar. Gezi bitmeden anlayacaklar nas?lsa, bence sabah sabah u?aktan at?lmaya hi? gerek yok ?imdi. ??t, g?ld?rmeyin beni, a??r abilerle ‘a??r’ bir gezi ne de olsa bu, ?yle de?il mi?

  Neyse, biz raporumuza geri d?nelim...

  Saat 9’da Erzurum Havaliman?’na var?yoruz:  ve S?mer Ezg? a?abey ile foto?raf ?ekilerek bavullar?m?z? bekliyoruz:  Ama, hem Bing?r Hoca aram?zdan g?zl?klerini uzatt???ndan, hem makinenin fla?? patlamad???ndan, hem de bavullar?m?z hala gelmedi?i i?in biz s?k?nt?dan patlad???m?zdan, ee haz?r resim ?ekecek birini de bulmu?ken, amaan, amma uzatt?m be laf?, tekrar? budur i?te:  Ve otob?slerimize biniyoruz. Kafaya koydum, en arkada cam kenar? bir yer kapaca??m.

  Ama, o da ne?

  G?z?me kestirdi?im yeri Okay Temiz kapm??... Hatta, kimse oturmas?n diye de yan koltu?una ?antas?n? koymu?:  Neyse, madem ki benden h?zl? davranm??, “hak etmi?” adamca??z deyip (hem “sabah sabah kavga ??kmas?n, memleketin her yeri birdir” de diyerek) onu kendi kendinin foto?raf?n? ?ekmeye ?al??t??? cep telefonuyla ba? ba?a b?rak?yorum (adamca??za laf ediyorum, ama kendi foto?raf?m? da kendim ?ekiyorum, naber? )

  Hem, adamca??z daha yolda ba??na neler gelece?ini de bilmiyor hen?z... Yaln?z oturuyorken keyfini ??kars?n biraz... Daha ?n?m?zde kafas?n? ?i?irece?im 3 g?n?m?z var, heh he...

  Saat sabah 10 civar?, Erzurum Havaliman?’ndan ??kt?k, yolday?z...  Bing?r Hocam?z bas?n mensuplar? ve ?nl? di?er misafirleriyle birlikte ?ndeki midib?ste oldu?undan (Okay Hocam?za biraz da bu y?zden dokunmad?m, ??nk? san?r?m yanl?? araca binmi?ti ), aynada en sa?da g?r?*** Dr. Seha Aks? g?n?ll? rehberimiz oluyor ve bize ge?ti?imiz yerler hakk?nda bilgi veriyor (ama biz “bu ne? ?u ne? deme yav, peki o ne?” diye z?rt-p?rt sorduk?a, garibin sesi iyice d??t?.)  Ve saat 10:45’te ilk dura??m?za var?yoruz. K?yl?leri taraf?ndan bize koca bir kahvalt? ikram edilen K??k K?y?’ndeyiz. Sofrada yok yok (?rne?in, bal? i?inde hala fink atan ar?lar?yla birlikte getirmi?ler, her ?ey o kadar taze yani):

  Mide gurultusunu bast?ran temiz havay?/?ay kokusunu alan uykusuz kalabal???n g?zleri bir anda falta?? gibi a??l?yor, onlar? tutmak m?mk?n m? art?k? Herkes bir anda kontrolden ??k?yor (Okay Hoca yine yer kapma derdinde ama, g?z?mden ka?mad? hani, takt?m ben bu adama, daha duur, g?recek o g?n?n?! ):

  Sandalyedeki han?mefendi hen?z ?stanbul’dayken u?a?a bizi ta??yan otob?se binerken aya??n? basama?a ?arpmak suretiyle kendini yaralad?. Kaval kemi?inden oluk oluk kan akarken o, moral bozmamak i?in etraf?na bak?n?p g?l?ms?yordu. O kadar yol geldik, yine de hi? bozmad? o g?l?mseyen y?z ifadesini. Ben olsam k?yameti kopar?rd?m yaa, zehir ederdim o geziyi. Taktir ettim valla. Bir kez daha ge?mi? olsun ‘Gazi’ Teyze...  Ben foto?raf ve video ?ekme tela??na d??t???mden (ve millet de sofraya biraz ‘????t???nden’) en sona kald?m... Ama bir yerde iyi de oldu, u?akta yanyana oturdu?umuz Adem (g?ne? g?zl?kl? olan) ve Murat’la sohbet f?rsat? yakalad?k... Ama, ?n?m?zdeki S?mer Ezg? ?ok a? g?r?n?yordu, onun i?in kendisinden ?imdilik istek t?rk? istemedik... Hele bir kahvalt?s?n? etsin de, belki sonra :  Soldan sa?a: Mehmet o?lu Kamil, Mehmet O?lu ?brahim ve Ali o?lu Abd?llatif Efendi:

  Gezi a(rka)da??m Ediz Hun’un kahvalt?s?ndan sonra devam edecek:  UfkUn
  '99 F650 (Deve)
  Brh+
  ufkunbalkis@gmail.com
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 4. #4
  "KaakRider" Ufkun - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  41
  Mesajlar
  128
  Teekkrler
  0
  Toplam 0 Teekkr 0 Mesajna
  Tecrbe Puan
  98

  Standart Cevap: 25-27 Temmuz 2008 Sar?kam?? ?ehitlerini Anma Gezisi duyurusu

  “Pa?a kahvalt?m?zdan” sonra bizi K??k K?y?’n?n ?ocuklar? u?urluyor…

  ?u g?zelliklere bir bakar m?s?n?z?  Saat 11:30 ve hava biraz kap?yor… Otob?se binerken ya?mur ba?l?yor…
  Otob?s?n i?indeyse bir yer karma?as? hakim… ?lk oturdu?um koltu?a bir geliyorum ki yerim kap?lm??…

  Ama, sonra:

  E, n’ap?yim, Alla Alla?

  Bakt?m ki yerim kap?lm??, etrafa ??yle bir g?z gezdirdim, gayr-i ihtiyari g?z?m Okay Hoca’n?n ?antas?na tak?ld?. O an g?z g?ze geldik, ikimiz de kar??l?kl? susuyoruz ama bak??lar?m?z?n aras?nda ??yle bir diyalog ge?(m)iyor (bu sat?rlar? okuyunca kahkahalar ataca??n? bilmeme ra?men sevgili "Okayza"n?n ho?g?r?s?ne s???narak):

  Ufkun: “Ee hocam, ?u ?antan?z? alsan?z da otursam…”

  Okay Hoca: “Yok valla, g?z?m seni hi? tutmad?, ba?ka yer bulup buraya oturmasan da ?antam? almasam…”

  Sonra, ben sol ka??m? havaya kald?rd???mdan m?d?r nedir art?k, bir anda al?verdi ?antas?n?, ben de hoop att?m kendimi yan?na valla… Adamca??z biraz kafas?n? dinlemek, hatta belki de acayip sesli acayip enstr?manlar?/d?mbelekleri i?in belki birka? beste yapmak i?in kalkm?? sessiz-sakin ge?ecek bir geziye kat?lm??, ama ne bahts?zm?? ki yan?na susmak bilmeyen bendeniz d??m??…

  N’apal?m Hocam, 3 g?n ?ekeceksiniz art?k beni valla, ben ?yle birbiriyle konu?mayan topluluklardan, ‘s?k?nt?l? sessizliklerden’ s?k?l?r?m… Hele ??yle biraz yol alal?m, gidelim bir 3-5 kilometre filan da ben yava? yava? ba?lar?m ortal??? birbirine katmaya…

  Ve ikinci dura??m?za var?yoruz…
  Saat 12:30'da, Pasinler Yolu ?zerindeki Hamidiye Tabyas?’nday?z:

  Ben yine video ?ekimlerine dal?p gitti?imden, burada ?ok foto?raf yok maalesef…  Giri?i:

  Mahzeni and?ran ve klostrofobiyi azd?ran i? k?s?mlar:

  G?r?ld??? ?zere ortada bir avlu var:  ve avlunun i?inden merdivenlerle:  arazinin tamamen g?r?ld??? a??kl??a ula??l?yor (ama bendeniz makinan?n ayar?n? beceremedi?imden midir nedir art?k, g?r?nt? biraz puslu… ee, ne demi?ler, “ta??ma suyla de?irmen d?nmez”mi?… bunu galiba sana demi?ler Ufkun Efendi… ):


  3 g?n boyunca bizimle gezen TRT ekibinin 3’te 2’si:  3 ki?i olduklar?n? ve her yerde ?ekim yapt?klar?n? g?r?nce “vay be, afilli bir program ??kacak bunlardan” dedim kendi kendime… ama haz?rlad?klar? program? ge?en hafta TRT INT’de izleyince benim i?in biraz hayal k?r?kl??? oldu… topu topu 25 dakikal?k bir program yapm??lard?, program konunun derinli?inden olduk?a uzakt? ve neredeyse yar?s? k???n ?ekilen ar?iv g?r?nt?lerinden olu?uyordu… bir de beni yaln?zca 3 yerde g?stermi?lerdi ve onlar?n hepsinde de ya yemek al?yordum ya da t?k?n?yordum… el insaf yaa, insan y?r?rken-konu?urken-bak?n?rken filan da g?sterir ki, “tamam ‘maymun’dan geldik, ama nereye gidiyoruz, bilelim”, di mi?

  Ama, bak?n bu amcaya:  Tek ki?ilik ‘ekip’ valla… Hangi ?ehirden oldu?unu unuttum (ama ?stanbul'dan de?ildi), ama yerel bir kanal i?in atlam?? gelmi?, el kameras?yla tek ba??na aslanlar gibi belgesel ?ekiyordu… Hatta beni de ?yle sand? da ben bozuntuya vermedim, adamca??z? ileriki foto?raflarda g?rece?iniz bir an?t?n ?n?nde 2 dakka kameraya ?ektim de kendi de g?r?nd? ekranda… Ee, insan? en iyi “meslekta??” anlarm??, breh breh… Bense kamera g?r?nt?lerinde ?ok ??kmad?m, ona yanar?m yanar?m, ne yapsam yanar?m, aaah, gecelerin hesab?n? kimlere sorar?m?

  Bu arada, kadrajlara pek girmemi?ler, ama TGRT ekibi de oradayd?…

  Neyse art?k, oldu-bitti, n’apal?m? B?yle tek-t?k foto?raflar?mla avunay?m… Orada ben de vard?m yani, vallahi-billahi ben de “Oradayd?m”:  Hee, bir de, akl?ma gelmi?ken, benim b?yle ‘klasik’ tipte bir rapor yapmama al??k?n olmayabilirsiniz… Tarihi duvarlardaki yaz?lar? benim yazd???m? sanmayas?n?z diye fotolar?n ?zerine yazmayay?m dedimdi bu seferlik… Valla bak… Sonra biri ??k?p “aa, herife bak, Tabya’n?n duvar?na yaz? yazm??!” demesin… Ee, ne de olsa ‘sanal’ ortam… ?nsan? “Vezir” de eder “Vezirparma??” da…

  Bu bey de otob?s?m?z?n ?of?r?:  O kadar Te-Re-Te / Me-Re-Te / Te-Ge-Re-Te / yok Me-Ge-Re-Te ekibi i?inde fotosunu ?ekmek i?in beni se?mi?ti, ben de az biraz korktu?umdan bast?m deklan??re… “K?zd?rmayay?m” dedim kendisini, maazallah atar beni a?a??-ma?a??… Otob?s? onun gibi kullana(maya)n :!: birinden korkacan arkada?, ben onu bilir, onu s?ylerim…

  Neyse… Tabyadan saat 1 gibi ayr?l?rken yine ya?mur ?iselemeye ba?lad?…

  Otob?se binmeden ?u kareyi ?ekerken kula??m nedense ??n ??n ??nl?yordu:  Okay Temiz: “Sizin otob?ste yer var m??”
  S?mer Ezg?: ” Yok abi, full, hay?rd?r?”
  O.T.: “Yav herifin biri oturdu yan?ma, ?ok geveze birine benziyor, yand?m valla.”
  S.E.: “Deme yav… Hangisi?”
  O.T.: “??t, ?akt?rma, foto?raf?m?z? ?ekiyor ?u an.”
  S.E.: “Deme yav, ?akt?rmadan m? ?ekiyor? Ama yer yok, yand?n valla.”
  O.T.: “Ka??nc? g?nd? bug?n?”
  S.E.: “Daha ilk g?n abi.”
  O.T.: “Deme yav… Eyvah eyvah…”

  Tekrar atl?yoruz “yolda sal?ncak gibi sallanan (galiba) amortis?rs?z”otob?se, tekrar yola koyuluyoruz...  Kulak ??nlamam da giderek azal?yor… Ama, y?z ifadelerinden ne konu?tuklar?n? anlad???m i?in Okay Hoca’ya ben pek y?z vermiyorum bu sefer. Arada bir d?n?p bana bak?yor, ama ben ‘k?sm??’ numaras? yap?yorum :  Hava bir a??yor, bir kap?yor… Bir ya?mur var, bir g?ne?, Allah Allah, daha ilk g?nden ?arp?ld?m m? nedir?

  “Merdaneli” otob?s, bir sa?a-bir sola, sallana sallana yol almaya devam ediyor…

  UfkUn
  '99 F650 (Deve)
  Brh+
  ufkunbalkis@gmail.com
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 5. #5
  Reisss (Kawa500) Uur Digan - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  46
  Mesajlar
  3,172
  Teekkrler
  1,434
  Toplam 1,328 Teekkr 603 Mesajna
  Tecrbe Puan
  10000

  Standart Cevap: 25-27 Temmuz 2008 Sar?kam?? ?ehitlerini Anma Gezisi duyurusu

  Ufkun um çok güzel gidiyor...hele senin kitabını okuduktan sonra,bu rapora daha bir anlamlı bakıyorum......
  UUR DGAN
  0 534 588 64 44
  Motor olsun amurdan olsun
  ugurdigan@turkiyemotosiklet.org
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 6. #6
  174 hp (horse power) Ayta Dndar - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  1,937
  Teekkrler
  5
  Toplam 532 Teekkr 252 Mesajna
  Tecrbe Puan
  10000

  Standart Cevap: 25-27 Temmuz 2008 Sar?kam?? ?ehitlerini Anma Gezisi duyurusu

  Ufkun'um bir döndün pir döndün.Harika anlatımını zaten biliyordum ama bu bambaşka olmuş valla.Devamını sabırsızlıkla bekliyorum...
  Ayta Dndar
  0 532 450 22 22
  Motorsuz Motorcu
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 7. #7
  カワサキ(ボス) Hasan Ayta - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  4,733
  Blog Girileri
  16
  Teekkrler
  1,488
  Toplam 1,421 Teekkr 647 Mesajna
  Tecrbe Puan
  10000

  Standart Cevap: 25-27 Temmuz 2008 Sar?kam?? ?ehitlerini Anma Gezisi duyurusu

  Valla Ufkun cum araya girmemk için yazmıyordum ama bizim çocuklar sabredemeyip yazınca bende sabırsızlık ile SON yazısını bekliyorum sonrasında birkaç kelam ederim hehe...
  Siz, birbirinize en fedakr, neseb kardeten daha ziyade kardesiniz.
  Karde ise, kardeinin kusurunu rter, unutur ve affeder.
  Herey sevmek ile balad ve...sonu ... Suzuki Gsx1300r Hayabusa diyordum ZZR 1400 (zx14) oldu
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 8. #8
  Ghost.... GhostRider - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  47
  Mesajlar
  2,650
  Teekkrler
  479
  Toplam 862 Teekkr 422 Mesajna
  Tecrbe Puan
  1921

  Standart Cevap: 25-27 Temmuz 2008 Sar?kam?? ?ehitlerini Anma Gezisi duyurusu

  ya ufkun,buda ali yekta abimin raporu gibi yar?m kal?rsa vallah ula orta a?lar?m ama yaaaa...

  anlat?m?n yeter senin,a?z?na sa?l?k,beklemedeyiz
  Ahmet Gndodu
  B Rh+

  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 9. #9
  "KaakRider" Ufkun - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  41
  Mesajlar
  128
  Teekkrler
  0
  Toplam 0 Teekkr 0 Mesajna
  Tecrbe Puan
  98

  Standart Cevap: 25-27 Temmuz 2008 Sar?kam?? ?ehitlerini Anma Gezisi duyurusu  sağ olun canlar, işten-güçten fırsat buldukça devam etmeye çalışacağım... rapor yapmak beni de dinlendiriyor, ama bakalım nasıl devam edecek? ben de bilmiyorum şimdilik...

  sevgiler, herkese selamlar,

  Ufkun

  NOT: Bingür Hoca gelecek sene Sarıkamış'a 50 bir motorluk bir grubun gideceğinden bahsetti, umarım biz de oluruz aralarında... çünkü ne kadar yazsam da çizsem de "anlatılmaz" bu Sarıkamış gezisi gerçekten...
  Konu Ufkun tarafndan (20-08-2008 Saat 13:35 ) deitirilmitir.
  UfkUn
  '99 F650 (Deve)
  Brh+
  ufkunbalkis@gmail.com
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

 10. #10
  "KaakRider" Ufkun - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Apr 2008
  Ya
  41
  Mesajlar
  128
  Teekkrler
  0
  Toplam 0 Teekkr 0 Mesajna
  Tecrbe Puan
  98

  Standart Cevap: 25-27 Temmuz 2008 Sar?kam?? ?ehitlerini Anma Gezisi duyurusu

  Alnt GhostRider Nickli yeden Alnt Mesaj gster
  bu da ali yekta abimin raporu gibi yar?m kal?rsa vallah ula orta a?lar?m ama yaaaa...
  anlat?m?n yeter senin,a?z?na sa?l?k,beklemedeyiz


  ben devam edene kadar TGRT ekibinin haberi yay?nland? bile:

  http://www.tgrthaber.com.tr/video_pr...f-50d08fd9fb96

  hem harekat?n g?zel bir ?zeti var, hem fonda kulland?klar? m?zikler g?zel, hem haber g?zel, hem ben de (Okay Hoca kadar olmasa da) arada g?r?n?yorum ne g?zel...
  UfkUn
  '99 F650 (Deve)
  Brh+
  ufkunbalkis@gmail.com
  Alnt ile Cevapla Alnt ile Cevapla Share with Facebook (0)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

u an 1 kullanc var. (0 ye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. 2 KASIM 2008 Bandrma gezisi
  By Hasan Ayta in forum Geziler ve Toplantlar
  Cevaplar: 217
  Son Mesaj: 16-05-2010, 23:47
 2. 04 Mays 2008 Pazar Kkkuyu Gezisi
  By Ayta Dndar in forum Geziler ve Toplantlar
  Cevaplar: 122
  Son Mesaj: 28-04-2009, 17:04
 3. Temmuz 2008
  By Hasan Ayta in forum Her Telden eitli Web Beslemeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-08-2008, 23:31
 4. 20 Temmuz Ayvalk Gezisi Kalem Gazetesi
  By Ayta Dndar in forum Medyada Trkiye Motosiklet Hakkndaki Yazlar Resimler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26-07-2008, 13:22
 5. MTV 2. Taksit in 31 Temmuz 2008 Son Gn
  By Hasan Ayta in forum Her Telden eitli Web Beslemeleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17-07-2008, 14:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •  
mcafe gvenli site norton gvenli site Review www.turkiyemotosiklet.org on alexa.com