• Çanakkale savaşların da gizli kalmış fotolar....


  Terkedilen Anzak siperlerinde Türk askerleri


  Türk esirler, Anzaklar tarafından ağır işlerde çalıştırılırken..


  İngiliz ve Fransızların geri çekilmesini izleyen Türk kurmayları


  125. Piyade Tümenine bağlı Türk askerleri


  Bir Türk askeri ele geçirilen İngiliz denizaltısının üzerinde poz veriyor


  Boğazı işgal etmeye çalışan İngiliz gemilerini izleyen Türk askerleri  İngiliz ve Fransız gemilerini yararak boğazı mayınlarla döşeyen Türk gemisi ve mürettebatı


  Cephede saç traşı olan Türk askerleri


  Türk ve Alman topçu subayları bir tatbikat esnasında.. subayları


  Cepheye mühimmat taşıyan sivil halk ve askerler


  Gelibolu'ya erzak takviyesi yapan kervanlar takviyesi


  Anzak koyunda inşa edilen ve terkedilen bir itilaf kuvvetleri barınağı


  Fransız ve İngiliz gemileri tarafından bombalanan Çanakkale yerleşimleri


  Türk subayları ve gazileri  Savaşı geriden takip eden Türk üst düzey kumandanlar  Terkedilen Anzak siperlerinde Türk askerleri


  Tarihimizi anlatan çok güzel kareler....Haberalan.com dan ALINTIDIR....
  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır Çanakkale savaşların da gizli kalmış fotolar.... Konuyu Başlatan Uğur Digan View original post
  Yorumlar 3 Yorumlar
  1. anilimaca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
   anilimaca -
   U?ur Abim bu ?zel payla??m i?in ?ok te?ekk?rler. ?imdi ?zerinde ya?ad???m?z topraklar? kazanmak i?in neler yap?lm?? neler... De?erini bilmiyoruz hi?... Ne canlar verildi, ne s?k?nt?lar ?ekildi... ?imdi ise durum malum...
  1. Hasan Aytaç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
   Hasan Aytaç -
   baz? ki?iler malesef bu manzaralar? farkl? yorumluyor ve resmen saklamadan Atat?rk d??menl??? yaparak i?te efendim neymi? Atat?rk olmasaym?? bu ya?ananlar?n ya?anmas?na gerek kalmazm?? vay efendim vay bir tanesi bana denk gelmiyorki benim yan?mda ?yle konu?sunlar neyse a?z?m? bozmayaca??m ....
  1. TuRcO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
   TuRcO -
   GEN?L??E H?TABE
   Ey T?rk gen?li?i ! Birinci vazifen, T?rk istikl?lini, T?rk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve m?dafaa etmektir.
   Mevcudiyetinin ve istikbalinin yeg?ne temeli budur. Bu temel, senin en k?ymetli hazinendir. ?stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahil? ve harici bedhahlar?n olacakt?r. Bir g?n, istikl?l ve Cumhuriyet'i m?dafaa mecburiyetine d??ersen, vazifeye at?lmak i?in, i?inde bulunaca??n vaziyetin imk?n ve ?er?itini d???nmeyeceksin! Bu imk?n ve ?er?it, ?ok nam?sait bir mahiyette tezah?r edebilir. ?stikl?l ve Cumhuriyetine kastedecek d??manlar, b?t?n d?nyada emsali g?r?lmemi? bir galibiyetin m?messili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan?n b?t?n kaleleri zaptedilmi?, b?t?n tersanelerine girilmi?, b?t?n ordular? da??t?lm?? ve memleketin her k??esi bilfiil i?gal edilmi? olabilir. B?t?n bu ?er?itten daha el?m ve daha vahim olmak ?zere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dal?let ve hatt? h?yanet i?inde bulunabilirler. Hatt? bu iktidar sahipleri, ?ahs? menfaatlerini, m?stevl?lerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ? zaruret i?inde harap ve b?tap d??m?? olabilir.
   Ey T?rk istikbalinin evl?d?! ??te, bu ahval ve ?er?it i?inde dahi vazifen, T?rk istikl?l ve Cumhuriyetini kurtarmakt?r! Muhta? oldu?un kudret, damarlar?ndaki asil kanda mevcuttur!

   Gazi Mustafa Kem?l ATAT?RK
   20 Ekim 1927

   Hala Bunlara Kars? Olanlar?n T?RK l?g?nden de , GEN? liginden de ??PHE EDER?M ..

   NE MUTLU T?RK?M D?YENE  mcafe güvenli site norton güvenli site Review www.turkiyemotosiklet.org on alexa.com